Thông báo số 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 1
CUỘC THI TÌM HIỂU THIẾT KẾ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


Năm 2019 được UNESCO chọn là năm Quốc tế kỷ niệm Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhằm hưởng ứng sự kiện này, Bộ Khoa học & Công nghệ phát động Cuộc thi Tìm hiểu, thiết kế Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học và giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chủ trì.

Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã ra đời hơn 100 năm, cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần khoa học và tính sáng tạo của các em học sinh, sinh viên Việt Nam, sống và học tập ở trong và ngoài nước. Đồng thời giúp học sinh, sinh viên phát huy được kiến thức không chỉ khoa học mà còn cả kĩ thuật, toán học và công nghệđể tạo ra những sản phẩm độc đáo, sáng tạo, nhưng vẫn đảm báo sự chính xác về thông tin khoa học.

I. Ban Tổ chức

STT
Họ và tên (học hàm, học vị)
Đơn vị, chức vụ
Vị trí trong Ban Tổ chức
1
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Trưởng Ban
2
TS. Đào Sỹ Đức
Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Phó Trưởng Ban Thường trực
3
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Xã hội và Tự nhiên
Phó Trưởng Ban
4
ThS. Lê Vũ Tiến
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học & Công nghệ
Phó Trưởng Ban
5
TS. Đặng Văn Sơn
Giám đốc Học viện Sáng tạo S3
Phó Trưởng Ban
6
TS. Đoàn Hoàng Giang
Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN
Ủy viên Thường trực
7
TS, Nguyễn Văn Thức
Trường ĐH KHTN – ĐHQG Hà Nội
Ủy viên Thường trực
8
TS. Phạm Trần Lê
Tổng Biên tập Báo Khoa học Phát triển, Bộ Khoa học & Công nghệ
Ủy viên
9
Ông Đỗ Hoàng Sơn
Liên minh STEM
Ủy viên
10
PGS.TS. Lê Thanh Sơn
Trưởng Khoa Hóa học, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
11
PGS. TS. Trần Quốc Bình
Trưởng Phòng Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
12
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trưởng Phòng Chính trị & Công tác Học sinh, Sinh viên, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
13
ThS. Nguyễn Tố Uyên
Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
14
Ông Võ Thế Đại
Trưởng Phòng Quản trị Bảo vệ, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
15
Đ/c Cao Quảng Anh
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH KHTN
Ủy viên
16
TS. Đỗ Văn Đăng
Khoa Hóa học, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
17
Bà Lê Thị Huyền Trang
Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
18
Ông Hoàng Văn Hiệp
Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Trường ĐH KHTN
Ủy viên

II. Ban Giám khảo

Ban giám khảo sẽ được BTC thành lập với tiêu chí:
- Có kiến thức về hóa học, khoa học công nghệ, kĩ thuật và toán học;
- Nghiêm túc và công bằng;
- Thuộc nhiều thành phần, không chỉ giảng viên và nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức công lập mà cả các tổ chức tư nhân và nước ngoài;
- Dưới 45 tuổi.

III. Đối tượng và Thời gian

3.1. Đối tượng:

Học sinh và sinh viên là người Việt Nam. Mỗi cá nhân, tập thể có thể gửi nhiều bài/sản phẩm dự thi.

3.2. Thời gian:

Các nội dung thi sẽ diễn tra trong khoảng thời gian từ ngày 26tháng 01 năm 2019 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019.

IV. Nội dung thi

4.1. Chủ đề 1: Thiết kế, xây dựng mô hình sáng tạo bảng hệ thống tuần hoàn

Sản phẩm dự thi: Là một bảng hệ thống tuần hoàn được được trình bày dưới các hình thức khác nhau đảm bảo yêu cầu chính xác về thông tin khoa học, sáng tạo về hình thức.

Sản phẩm dự thi có thể gửi tới ban tổ chức bằng một trong hai hình thức sau:
+ Sản phẩm dưới dạng video clip giới thiệu về sản phẩm thực tế kèm theo bản mô tả, giới thiệu (ưu tiên cho tác giả/nhóm tác giả ở xa Hà Nội hoặc các sản phẩm khó di chuyển);
+ Sản phẩm thực tế kèm theobản mô tả, giới thiệu. Ngoài ra tác giả hãy tính chi phí cho sản phẩm của mình bao gồm: Công thiết kế, công thực hiện, nguyên vật liệu, và các chi phí khác (Chi phí tính một cách hợp lý theo giá thị trường), người tham gia phải giải thích cụ thể về chi phí sử dụng trong bài dự thi.

Nguyên vật liệu sử dụng: Ở bất cứ hình thức dự thi nào, khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

Yêu cầu: Sản phẩm phải thể hiện được đầy đủ các nguyên tố hóa học trong bảng HTTH hiện tại, ngoài ra người tham gia có thể sắp xếp lại bảng HTTH theo nguyên lý sáng tạo của riêng tác giả và có kèm giải thích rõ ràng.

Tiêu chí:
- Tính khoa học: đảm bảo sự logic khoa học trong việc sắp xếp các nguyên tố, tính chính xác về mặt học thuật của các nguyên tố…
- Tính sáng tạo: Về cách sắp xếp, về nguyên vật liệu, về các tổ chức và thể hiện…
- Tính kinh tế: Căn cứ vào chi phí mà tác giả đề xuất, các sản phẩm có giá thành rẻ sẽ được ưu tiên tính điểm cao hơn.

Lưu ý: BTC sẽ không gửi trả lại các sản phẩm đã tham gia dự thi, BTC có quyền sử dụng các sản phẩm tham gia dự thi cho các mục đích phi thương mại với tên tác giả được tôn trọng và giữ nguyên.

4.2. Chủ đề 2: Ứng dụng KHCN trong việc tăng cường sự hiểu biết trong xã hội về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học

Sản phầm dự thi: Bảng hệ thống tuần hoàn đã được số hóa đảm bảo được một số thông tin về các nguyên tố (nguồn gốc, tính chất, ứng dụng). Khuyến khích những thông tin mới và đặc biệt về các nguyên tố hóa học; xây dựng mini games về các nguyên tố Hóa học và bảng hệ thông tuần hoàn và những ý tưởng ứng dụng khoa học công nghệ trong việc giới thiệu, trau dồi kiến thức về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học.

Ngoài 02 chủ đề chính, cuộc thi tổ chức phần thi viết về các nguyên tố hóa học (chi tiết xem trong Thể lệ và Hình thức dự thi).

V. Thể lệ và Hình thức dự thi

V.1 Yêu cầu chung: Sản phẩm dự thi cần có xác nhận của đơn vị công tác, học tập; cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cá nhân, tập thể có thể gửi đăng kí dự thi theo một trong hai hình thức sau:
- Đăng kí dự thi trực tuyến (online) theo địa chỉ website: www.bangtuanhoan.edu.vn
- Hoặc gửi về địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (P.309 nhà T1 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Với mỗi chủ đề chính của cuộc thi, tác giả/nhóm tác giả có thể gửi sản phẩm dạng video clip (giới thiệu sản phẩm) hoặc sản phẩm trực tiếp có kèm theo bản thuyết minh/mô tả sản phẩm về cho Ban Tổ chức theo những địa chỉ nói trên.

Ban Giám khảo sẽ chấm điểm từng sản phẩm dựa trên những tiêu chí: chính xác về thông tin, tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế,tính thân thiện với môi trường...

V.2. Thể lệ tham dự cuộc thi: Viết về các nguyên tố hóa học

- Tác giả gửi bài viết tìm hiểu về 01 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn hóa học về địa chỉ của chương trình: bangtuanhoan@hus.edu.vn (bao gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, trường, lớp).

* Bài viết được gửi đính kèm dưới 02 định dạng bao gồm 01 định dạng *.pdf và 01 định dạng *.doc (file word).

CÁC TIÊU CHÍ

a. Bài viết hợp lệ:

Bài viết hợp lệ là bài viết có nội dung về 01 nguyên tố hóa học, thỏa mãn các yêu cầu sau:
+ Ngôn ngữ sử dụng trong bài viết là Tiếng Việt;
+ Lịch sử phát hiện ra các nguyên tố (thời gian, địa điểm, người phát hiện ra...);
+ Các câu chuyện thú vị xoay quanh nguyên tố và được giải thích dựa trên kiến thức hóa học;
+ Tính chất hóa học/vật lý đặc trưng của các nguyên tố/những hợp chất chứa nguyên tố đó;
+ Ứng dụng của nguyên tố/ hợp chất chứa nguyên tố đó trong tự nhiên/ đời sống.
- Yêu cầu về bài viết:
+ Bài viết được gửi đính kèm với 02 định dạng bao gồm 01 *.pdf và 01 *.doc (file word);
+ Bài viết chưa tham gia bất kì một cuộc thi nào, chưa được công bố trên các diễn đàn, fanpage hay các trang trang web;
+ Nội dung bài dự thi (gồm bài viết và ảnh đi kèm) không vi phạm pháp luật, không liên quan tới các chủ đề tôn giáo, chính trị, vấn đề giới tính, sắc tộc;
+ Nội dung bài dự thi không cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục;
+ Bài dự thi phải thuộc quyền sở hữu của tác giả dự thi, nếu có khiếu nại hoặc BTC phát hiện vấn đề thì người dự thi đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

b. Cách thức tính điểm:

Bài viết được tính điểm trên thang điểm 100/100 bao gồm 20 điểm dựa vào số lượt chia sẻ (share) và 80 điểm dựa trên thang chấm điểm của Ban tổ chức (BTC).

* Tính điểm dựa trên số lượt chia sẻ: “1 Chia sẻ (1 Share) = 1 điểm”

- Số điểm tối đa đạt được 20 điểm (tương ứng với 20 Share).

- Mỗi tài khoản facebook chỉ được tính điểm cho 1 lượt chia sẻ (share), share phải ở chế độ công khai (public).
* Tính điểm dựa trên thang chấm của Ban Tổ chức:
- Mức độ đáp ứng yêu cầu (Task response): Tối đa 40 điểm.
+ Thang điểm tối đa cho từng mục:
Nội dung
Số điểm tối đa
Lịch sử phát hiện ra các nguyên tố
10 điểm
Các câu chuyện thú vị xoay quanh nguyên tố
và được giải thích bằng kiến thức hóa học
15 điểm
Tính chất hóa học/vật lý đặc trưng của các nguyên tố/những hợp chất chứa nguyên tố đó
10 điểm
Ứng dụng của nguyên tố/ hợp chất chứa nguyên tố đó trong tự nhiên/ đời sống
15 điểm

- Bố cục và sự mạch lạc (Coherence and Cohesion): Tối đa 20 điểm.
+ Thang điểm tối đa cho từng mục:
Nội dung
Số điểm tối đa
Đầy đủ ba phần: Mở đầu, Nội dung, Kết luận
5 điểm
Câu văn logic, rõ ràng và mạch lạc
10 điểm
Trích dẫn về nguồn tham khảo (Reference
5 điểm

- Tính cập nhật và sáng tạo (Novelty and Creativity): Tối đa 20 điểm.
+ Đánh giá dựa trên tính mới của các nguyên tố trong các báo cáo khoa học gần đây (10 điểm);
+ đề xuất các ý tưởng, dự đoán tính chất mới và ứng dụng các nguyên tố dựa trên cá tính chất đã trình bày ở trên (10 điểm).

VI. Kết quả và công bố kết quả 

Kết quả của cuộc thí sẽ đăng tải trên website:www.bangtuanhoan.edu.vn và fanpage của Chương trình: www.facebook.com/bangtuanhoan2019; Ban Tổ chức cũng gửi thông báo trực tiếp tới tác giả/nhóm tác giả được giải.
Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Hội STEM 2019, tổ chức ngày 18/5/2019 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

VI. Giải thưởng

Đối với mỗi nội dung chính (gồm chủ đề 1 và chủ đề 2) giải thưởng được phân chia với nhiều hạng mục khác nhau:
- 01 Giải nhất: 20.000.000 đ kèm Bằng khen;
- 02 Giải Nhì: 10.000.000 đ kèm Bằng khen;
- 03 Giải Ba: 6.000.000 đ kèm Bằng khen;

Ban Tổ chức sẽ cấp Giấy Chứng nhận tham dự cho tất cả cá nhân/đơn vị dự thi có hồ sơ hợp lệ; các đội đạt giải sẽ được tặng Giấy khen, Bằng khen (của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia Hà Nội). Căn cứ trên kết quả chung cuộc của cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ tặng Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức đạt giải cao (Nhất/Nhì).

Với cuộc thi viết về các nguyên tố hóa học
- 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng tiền mặt + Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
- 02 Giải Nhì: 2 000.000 đồng tiền mặt + Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
- 03 Giải Ba: 1.000.000 đồng tiền mặt + Giấy khen của Hiệu trưởngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Ngoài ra ban tổ chức trao các giải thưởng phụ với mỗi hình thức dự thi:
- Giải cho sản phẩm có tính tuyên truyền về bảo vệ môi trường: 01
- Giải cho sản phẩm tiềm năng ứng dụng: 01
- Giải cho sản phẩm của thí tiềm năng: 01
- Giải cho sản phẩm áp dụng công nghệ cao: 01
- Giải tập thể có nhiều sản phẩm dự thi nhất: 01

VII. Liên hệ

Thường trực Ban Tổ chức:
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, P.309 nhà T1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 02435580853; di động: 0966829487 (TS. Đoàn Hoàng Giang, Phó Bí thư Đoàn trường)
- Email: bangtuanhoan@hus.edu.vn
- Fanpage: www.facebook.com/bangtuanhoan2019