THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO


       Cập nhật danh sách tổ chức/cả nhân gửi sản phẩm tham dự cuộc thi "Tìm hiểu Bảng HTTH các nguyên tố Hóa học". Ban tổ chức đã phân các nội dung tương ứng với các nội dung của cuộc thi. Kính mong các tổ chức/cá nhân kiểm tra lại thông tin. Trường hợp đã gửi sản phẩm nhưng chưa có tên trong danh sách kính mong gửi lại phản hồi cho ban tổ chức trước ngày 10/5/2019 theo địa chỉ email: bangtuanhoan@hus.edu.vn.
Dưới đây là link các bài dự thi đã gửi về cuộc thi : 

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quí vị trong lễ trao giải ngày 19/5/2019"