Ban tổ chức và Giám khảo


Ban Tổ chức
STT
Họ và tên (học hàm, học vị)
Đơn vị, chức vụ
Vị trí trong Ban Tổ chức
1
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Trưởng Ban
2
TS. Đào Sỹ Đức
Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Phó Trưởng Ban Thường trực
3
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học & Công nghệ
Phó Trưởng Ban
4
ThS. Lê Vũ Tiến
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học & Công nghệ
Phó Trưởng Ban
5
TS. Phạm Trần Lê
Tổng Biên tập Báo Khoa học Phát triển, Bộ Khoa học & Công nghệ
Phó Trưởng Ban
6
TS. Đặng Văn Sơn
Giám đốc Học viện Sáng tạo S3
Phó Trưởng Ban
7
TS. Đoàn Hoàng Giang
Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN
Ủy viên Thường trực
8
TS. Nguyễn Văn Thức
Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN
Ủy viên Thường trực
9
Ông Đỗ Hoàng Sơn
Liên minh STEM
Ủy viên
10
PGS.TS. Lê Thanh Sơn
Trưởng Khoa Hóa học, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
11
PGS. TS. Trần Quốc Bình
Trưởng Phòng Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
12
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trưởng Phòng Chính trị & Công tác Học sinh, Sinh viên, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
13
ThS. Nguyễn Tố Uyên
Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
14
Ông Võ Thế Đại
Trưởng Phòng Quản trị Bảo vệ, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
15
Đ/c Cao Quảng Anh
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH KHTN
Ủy viên
16
TS. Đỗ Văn Đăng
Khoa Hóa học, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
17
Bà Lê Thị Huyền Trang
Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Trường ĐH KHTN
Ủy viên
18
Ông Hoàng Văn Hiệp
Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Trường ĐH KHTN
Ủy viên

Ban Giám khảo
Ban giám khảo sẽ được BTC thành lập với tiêu chí:
- Có kiến thức về hóa học, khoa học công nghệ, kĩ thuật và toán học;
- Nghiêm túc và công bằng;
- Thuộc nhiều thành phần, không chỉ giảng viên và nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức công lập mà cả các tổ chức tư nhân và nước ngoài;
- Dưới 45 tuổi.