Các tiêu chí


Bài viết hợp lệ

Bài viết hợp lệ là bài viết có nội dung về 01 nguyên tố hóa học, thỏa mãn các yêu cầu sau:
- Ngôn ngữ sử dụng trong bài viết là Tiếng Việt;
- Lịch sử phát hiện ra các nguyên tố (thời gian, địa điểm, người phát hiện ra...);
- Các câu chuyện thú vị xoay quanh nguyên tố và được giải thích dựa trên kiến thức hóa học;
- Tính chất hóa học/vật lý đặc trưng của các nguyên tố/những hợp chất chứa nguyên tố đó;
- Ứng dụng của nguyên tố/ hợp chất chứa nguyên tố đó trong tự nhiên/ đời sống.

Yêu cầu về bài viết:
- Bài viết được gửi đính kèm với 02 định dạng bao gồm 01 *.pdf và 01 *.doc (file word);
- Bài viết chưa tham gia bất kì một cuộc thi nào, chưa được công bố trên các diễn đàn, fanpage hay các trang trang web;
- Nội dung bài dự thi (gồm bài viết và ảnh đi kèm) không vi phạm pháp luật, không liên quan tới các chủ đề tôn giáo, chính trị, vấn đề giới tính, sắc tộc;
- Nội dung bài dự thi không cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục;
- Bài dự thi phải thuộc quyền sở hữu của tác giả dự thi, nếu có khiếu nại hoặc BTC phát hiện vấn đề thì người dự thi đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cách thức tính điểm
Bài viết được tính điểm trên thang điểm 100/100 bao gồm 20 điểm dựa vào số lượt chia sẻ (share) và 80 điểm dựa trên thang chấm điểm của Ban tổ chức (BTC).

a. Tính điểm dựa trên số lượt chia sẻ: “1 Chia sẻ (1 Share) = 1 điểm”
- Số điểm tối đa đạt được 20 điểm (tương ứng với 20 Share).
- Mỗi tài khoản facebook chỉ được tính điểm cho 1 lượt chia sẻ (share), share phải ở chế độ công khai (public).

b. Tính điểm dựa trên thang chấm của Ban Tổ chức:
- Mức độ đáp ứng yêu cầu (Task response): Tối đa 40 điểm.
Nội dung
Số điểm tối đa
Lịch sử phát hiện ra các nguyên tố
10 điểm
Các câu chuyện thú vị xoay quanh nguyên tố
và được giải thích bằng kiến thức hóa học
15 điểm
Tính chất hóa học/vật lý đặc trưng của các nguyên tố/những hợp chất chứa nguyên tố đó
10 điểm
Ứng dụng của nguyên tố/ hợp chất chứa nguyên tố đó trong tự nhiên/ đời sống
15 điểm
- Bố cục và sự mạch lạc (Coherence and Cohesion): Tối đa 20 điểm:
Nội dung
Số điểm tối đa
Đầy đủ ba phần: Mở đầu, Nội dung, Kết luận
5 điểm
Câu văn logic, rõ ràng và mạch lạc
10 điểm
Trích dẫn về nguồn tham khảo (Reference
5 điểm
- Tính cập nhật và sáng tạo (Novelty and Creativity): Tối đa 20 điểm.
+ Đánh giá dựa trên tính mới của các nguyên tố trong các báo cáo khoa học gần đây (10 điểm);
+ đề xuất các ý tưởng, dự đoán tính chất mới và ứng dụng các nguyên tố dựa trên cá tính chất đã trình bày ở trên (10 điểm).